Spor Akademileri’ne Girişte TYT’nin Etkisi

• Adayın yerleştirmeye esas Genel Başarı Puanının (GBP) hesaplanması:

• Genel Başarı Puanı(GBP) Özel Yetenek Sınavı Standart Puanı (ÖYSP-SP) Ağırlıklı Orta Öğretim Başarı Puanı (AOBP) ÖSS 2009 puanının (ÖSS-P) 4 puan türünden en yükseğinin belirli ağırlıklarla toplanmasından elde edilecektir.

Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme Puanı-YP) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır.

TYT PUANI = 300 DİPLOMA PUANI (OBP) = 275

TYT =300 * 0,22 = 66

OBP = 275 * 0,11 = 30,25

Başlangıç Puanı =66 +30,25 =96,25

 

TYT PUANI = 215 DİPLOMA PUANI (OBP) = 450

TYT =215 * 0,22 = 47,3

OBP = 450 * 0,11 = 49,5

Başlangıç Puanı =47,3+49,5 =96,8

• PUAN HESAPLAMADA EĞİTMENLERİMİZ SİZLERE YARDIMCI OLACAKTIR.